Start » Samlade vittnesmål » Värner Rydén: Personalbrist, förväntad övertid och kvävande administration

Värner Rydén: Personalbrist, förväntad övertid och kvävande administration

en skolgård

Malmö: På Värner Rydénskolan är det påtaglig personalbrist och svårt att få tag på vikarier.

Vikariebrist råder och det märks av på skolpersonalen som varje dag behöver vara uppmärksamma på att behöva vikariera för en kollega.

-Anställd på Värner Rydénskolan

Att personalen behöver vikariera för kollegor har lett till att fritidspersonal som har som uppgift att stötta upp på vissa lektionstillfällen försvinner. Eleverna som behöver deras stöd hamnar i skymundan. Detta är något som händer ofta.

Förväntas jobba övertid

Lärare förväntas arbeta övertid, alltså utöver deras förtroendetid eftersom en stor del av planeringstiden går åt till annat. Till exempel till att vikariera.

Det är svårt att få ihop tillräckligt med skolpersonal på rasterna. Det saknas rastvakter eftersom det inte finns möjlighet att ringa vikarier som förut. Samtidigt är andra undervisande lärare upptagna med att just undervisa.

Skolpersonalen som skickat in vittnesmålet berättar om hur konflikter därmed också ökat på rasterna. Personalen som bevittnar och försöker lösa händelserna blir därefter uppgivna när de ska hinna med allt administrativt arbete. Till exempel att skriva kränkningsanmälningar och sen utreda dessa, vilket förväntas vara gjort inom ca 3 veckor.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *