Start » Samlade vittnesmål » Värner Rydén: Budget före barnens behov

Värner Rydén: Budget före barnens behov

en skolgård

”Till nästa årskurs dvs HT-23 kommer SVA-läraren inte få utrymme att erbjuda samtliga elever SVA-undervisning som eleverna har RÄTT till.”

– Anställd på Värner Rydénskolan

En anställd på Värner Rydénskolan i Malmö berättar att nedskärningarna i årets budget märks tydligt. Färre elever får det stöd de behöver och har rätt till. Det kan handla om särskild undervisning, SVA-undervisning eller elevassistenter.

Skolor som inte kan ge eleverna det extra stöd och hjälp de behöver misslyckas med det lagstadgade kompensatoriska uppdraget* – att ge en likvärdig skolgång åt alla barn.

* Kompensatoriskt uppdrag innebär att alla skolor ska arbeta för att kompensera för barns och elevers olika förutsättningar. Barn med sämre förutsättningar ska ha samma möjligheter att klara sin skolgång som barn med bättre förutsättningar. Det kompensatoriska uppdraget är inskrivet i skollagen.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *