Start » Samlade vittnesmål » Skolhaveriet i Svalöv – del 2

Skolhaveriet i Svalöv – del 2

Svalöfs gymnasium

Detta är del 2 av ”Skolhaveriet i Svalöv”. I del 1 beskrevs bakgrunden till skolans situation i Svalöv. Här fortsätter beskrivningen av nedskärningarnas konsekvenser.

”På en skola fanns tidigare en välfungerande särskild undervisningsgrupp vars elever kunde undervisas i ett mindre sammanhang men ändå hade möjlighet till social samvaro med klasskamraterna. Av ekonomiska skäl lades denna ner och en central särskild undervisningsgrupp startades. Det lagstadgade samarbetet med ursprungsklassen är helt obefintligt. Den centrala gruppen har dessutom för få platser för kommunens behov och på skolor sitter enskilda elever och ”undervisas” av resurspersoner eftersom dessa barn inte klarar av de stora klasserna och då mår så dåligt att de riskerar att skada sig själv eller andra.

På en annan skola saknas det behöriga lärare och resurspersoner som saknar utbildning har fått ta över undervisningen. Elever har fått gå i månader utan någon undervisning i matematik utan har bara fått räkna själva och träna på sådant de redan kan. En hel del undervisning har varit filmer och serier från Netflix eftersom de inte heller här tar in vikarier vid sjukdom.

Då andra kommuner har datorer eller laptops till sina elever finns det här fortfarande skolor som har en klassuppsättning med datorer som måste bokas. Det finns inget system där lärare kan kommunicera elevers skriftliga omdömen utan alla skolor har fått uppfinna sin egna lösningar i google dokument eller på papper i pärmar.”

– Anställd på skola i Svalöv

Bild: News Øresund – Johan Wessman, CC BY 2.0
Skolorna i vittnesmålet är ej namngivna. Skolan på bilden ligger i Svalöv, men behöver EJ vara en av de beskrivna skolorna.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *