Start » Samlade vittnesmål » Pressmeddelande: Ny anonym visselblåsarsajt visar skolans problem inifrån

Pressmeddelande: Ny anonym visselblåsarsajt visar skolans problem inifrån

Bild med text på som uppmanar läsaren att dela sitt vittnesmål på skolleaks.se
Logga för SkolLeaks
Logga för Malmöskolor mot nedskärningar

Tisdag 14 mars kl 16:20 vid Sofielundsskolan i Malmö lanseras SkolLeaks, en ny visselblåsarsajt. Som namnet antyder är sidans syfte att samla vittnesmål om problem och brister i den svenska skolan och ge en röst åt skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Kom och ta del av några av de första vittnesmålen.

Varje elev har lagstadgad rätt till en likvärdig, kompensatorisk utbildning. All skolpersonal har rätt till en god arbetsmiljö.

SkolLeaks är en ny anonym visselblåsarsajt vars syfte är att samla vittnesmål om problem och missförhållanden i svensk skola och ge en djup förståelse för skolans problematik, bland annat gällande likvärdig utbildning och arbetsmiljö.
“Vi inser att något mer måste till för att få politiker att förstå hur verkligheten egentligen ser ut för allt för många i landets skolor.” säger August Nilsson från Skolaktionen som står bakom SkolLeaks.

Men varför Malmö? Inte nog med att SkolLeaks genom ett formulär ger utrymme för anonyma vittnesmål från runt om i landet, samtidigt lanseras även en lokal undersökning i Malmö där Skolaktionen i samarbete med Malmöskolor mot nedskärningar vill kartlägga hur Malmö stads nedskärningsbudget slår mot stadens olika skolor. 200 miljoner ska sparas i skolan, vad innebär det för varje enskild skola? Hur många ur personalen får gå, vilka klasser slås ihop, har skolan helt slutat ta in vikarier? Detta och mycket mer är frågor SkolLeaks vill ha svar på för varje enskild skola i Malmö genom ett formulär på skolleaks.se/malmo/

Utöver att det saknats en plattform för att samla skolpersonals vittnesmål, har det även under den senaste tiden uppmärksammats hur tystnadskulturen är utbredd ute på svenska skolor. Detta har bland annat lyfts fram i Sveriges Lärares rapport När lärare tystas, som släpptes i december förra året. Rapporten visar att mer än var tredje anställd inom kommunal och fristående vinstdrivande skolverksamhet upplever att det finns en tystnadskultur på deras skola. Många lärare undviker att ta upp brister i verksamheten av rädsla för repressalier, vilket även många vittnar om har drabbat deras kollegor (Sveriges Lärare, 2022). Och med den uppmärksammade debatten om offentlighetsprincipens varande inom friskolor och konsekvenserna av detta, kan SkolLeaks fylla en avgörande roll.

SkolLeaks är skolans verktyg för att kringgå tystnadskultur och munkavle. SkolLeaks är en megafon – rösten är de som påverkas av dagens situation i skolan.

Vilka är vi?

Skolaktionen är en grupp bestående av främst skolpersonal, engagerade i skolfrågor från olika delar av Sverige. Gruppen vill avskaffa marknadsskolan då en öppen och demokratisk skola är en förutsättning för att skolan ska vara bra och likvärdig. Vi arbetar för en ökad organisering och bättre förutsättningar inom skolan och är ett motstånd mot ständiga nedskärningar och vinstintresse.
https://www.facebook.com/skolaktionen
https://skolaktionen.se/

Nätverket Malmöskolor mot nedskärningar är ett partipolitiskt obundet nätverk bestående av föräldrar, skolpersonal, elever och andra intresserade av skolfrågor i Malmö. Malmöskolor mot nedskärningar bildades i samband med de planerade nedskärningarna i skolbudgetarna 2020, då nätverket delvis lyckades stoppa majoritetens budgetförslag och drastiskt minskade nedskärningarna i grundskoleförvaltningens budget. Nätverket fortsätter att synliggöra och protestera mot det orimliga i att skära ned på Malmös skolors resurser – det som har direkt betydelse för elevers lärmiljö och skolpersonalens arbetsmiljö. Skolan behöver mer resurser, inte mindre.

https://www.facebook.com/malmoskolor


Delad

i

av

Taggar:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *