Om SkolLeaks

Bild med text på som uppmanar läsaren att dela sitt vittnesmål på skolleaks.se

SkolLeaks är en anonym visselblåsarsajt vars syfte är att samla vittnesmål om problem och missförhållanden inom den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Tystnadskulturen i skolsverige har pågått och tillåtits växa allt för länge. Vi i Skolaktionen har fått nog och skapade därför SkolLeaks. Berättelser skickas in och redaktionen anonymiserar och formaterar innan de publiceras.

Tanken är att SkolLeaks ska ge en djupare förståelse för skolans problematik, bland annat gällande likvärdig utbildning och arbetsmiljö. Varje berättelse synliggör den verklighet som personal och elever på olika skolor möter varje dag – bortom siffror och statistik.

Varje elev har lagstadgad rätt till en likvärdig, kompensatorisk utbildning. All skolpersonal har rätt till en god arbetsmiljö. 

Skolaktionen

SkolLeaks är en sida skapad av Skolaktionen, ett nätverk som samlar (framförallt) skolanställda från hela landet. Skolaktionen arbetar för en bra och likvärdig skola för alla barn och elever, och för en god arbetsmiljö för personalen. Vi vill uppnå en ökad organisering bland skolanställda för att vinna och uppnå förändring. Vi står helhjärtat bakom ett avskaffande av marknadsskolan och dess förödande konsekvenser.

Läs mer om Skolaktionen:
https://skolaktionen.se

Bli engagerad. Skriv till Skolaktionen på sociala medier eller maila:
hej@skolaktionen.se

SkolLeaks redaktion

redaktionen

Hej! Kul att du har hittat hit till SkolLeaks.

Vi är båda engagerade i Skolaktionen och brinner för att förbättra situationen i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Cansu arbetar i grundskolan och studerar till lärare. Magnus studerar till arkivarie.

Om du vill komma i kontakt med oss maila till: skolleaks@skolaktionen.se

// Cansu och Magnus