Kategori: Malmö – nedskärningar 2023

 • Värner Rydén: Personalbrist, förväntad övertid och kvävande administration

  Värner Rydén: Personalbrist, förväntad övertid och kvävande administration

  Malmö: På Värner Rydénskolan är det påtaglig personalbrist och svårt att få tag på vikarier. Vikariebrist råder och det märks av på skolpersonalen som varje dag behöver vara uppmärksamma på att behöva vikariera för en kollega. -Anställd på Värner Rydénskolan Att personalen behöver vikariera för kollegor har lett till att fritidspersonal som har som uppgift…

  Läs mer

 • Rörsjöskolan: Minskad personal och ihopslagna klasser

  Rörsjöskolan: Minskad personal och ihopslagna klasser

  Malmö: Rörsjöskolans rektor meddelar i brev till vårdnadshavarna att det blir stora förändringar på skolan på grund av nedskärningsbudgeten för Malmös skolor 2023. En biträdande rektor försvinner från skolan. Två lärare som har valt att avsluta sin anställning ersätts inte, vilket innebär en sammanslagning av klasser i årskurs 3 (fem till fyra klasser) och årskurs…

  Läs mer

 • Sofielundsskolan: ”Det var samma nudlar som igår, fast torrare”

  Sofielundsskolan: ”Det var samma nudlar som igår, fast torrare”

  Malmö: En förälder skriver att ”i början av året märkte jag att mitt barn kom hem från skolan ovanligt hungrig varje dag”. ”Jag började fråga vad de ätit i skolan och en dag svarade hon:” ”Det var samma nudlar som igår, fast torrare” – Elev på Sofielundsskolan Läraren hade sagt att maten är dyr nu…

  Läs mer

 • Kungshögsskolan: Redan för lite personal och resurser

  Kungshögsskolan: Redan för lite personal och resurser

  En vårdnadshavare vittnar om otillräckliga resurser i form av för få elevassistenter och bristande arbetsro för sina barn. ”De eleverna känner sig förmodligen hela tiden misslyckade som inte lyckas göra bra val och de andra eleverna hamnar i skottlinjen och får ingen trygg arbetsmiljö. Hur mycket ska lärarna klara av att ta hand om samtidigt…

  Läs mer

 • Personal som kämpar och vrider in och ut på sig själva

  Personal som kämpar och vrider in och ut på sig själva

  Malmö: En anställd vittnar om elever i behov av elevassistent som inte får det p g a brist på resurser. De har vid skolan flera elever som behöver en särskild undervisningsgrupp, men som tvingas gå kvar på skolan utan det stöd de behöver för att väntetiden till plats i särskild undervisningsgrupp är minst ett år.…

  Läs mer