Start » Samlade vittnesmål » ”Just nu är situationen ohållbar”

”Just nu är situationen ohållbar”

skylt med texten "skola"

En månad innan årets skolavslutning delar en anställd med sig av situationen på Eriksfältsskolan i Malmö.

”Personal har sedan tre veckor tillbaka frågat efter samtal hos psykolog eftersom många mår dåligt, men har i dagsläget fortfarande inte fått någon återkoppling. Situationen är ohållbar och bristen på information och en säker plan för framtiden har skapat oro, ångest och oroade elever. Arbetsmiljön brister på flera allvarliga punkter och elevernas och personalens trygghet kan inte säkras.”

– Skolpersonal på Eriksfältsskolan

Den anställde beskriver hur det uppifrån har påpekats att de är för många i personalgruppen på skolan och att en omorganisation kommer att ske. Exakt vad detta innebär har personalen inte fått veta än.

”Personal arbetar i en enorm psykiskt påfrestande miljö vi är väldigt oroliga av alla enorma förändringar utan att få någon information.”

På Eriksfältsskolan finns klasser med elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Skolan tar emot elever som av olika anledningar inte klarar av sin skolgång på sin ordinarie skola. Skolpersonalen beskriver hur eleverna i klasserna är i starkt behov av mycket förberedelser och trygghet.

De anställda har fått veta att personal som säger upp sig inte kommer att ersättas. Det beskrivs också hur personal har försvunnit till följd av anmälningar kring arbetsmiljö och kränkningar.

”Avstängningarna har skapat enormt mycket oro för både personal och elever i verksamheten och en del elever skolvägrar.”

”Jag undrar hur grundskoleförvaltningen tänker säkerställa arbetsmiljön för både elever och personal med omedelbar verkan. Det råder stor brist på information och i dagsläget har vi ingen tydlig plan för hur vi ska utföra vårt arbete på ett säkert och tryggt sätt. Och inte heller har vi fått någon plan på hur det ska skapas en trygg miljö för våra elever. Just nu är situationen ohållbar.”

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *