Start » Samlade vittnesmål » Hårda besparingar på Gottorpskolan

Hårda besparingar på Gottorpskolan

brev till vårdnadshavare

I en artikel i Sydsvenskan och i ett brev till vårdnadshavare berättar rektorn på Gottorpskolan i Bunkeflostrand i Malmö om de nedskärningar som väntar.

”Det har förmodligen inte undgått någon att det ekonomiska läget för Sveriges kommuner i år är synnerligen ansträngt. Höjda driftskostnader på grund av inflationen, beslutade sparkrav från Malmös politiker, borttagna statsbidrag från Skolverket, högre personalomkostnadspålägg (bland annat på grund av höjda premier i det nya pensionsavtalet), och detta i kombination med mindre elevkullar och färre sökande elever som följd har försatt många av Malmös skolor i en prekär ekonomisk situation, och däribland Gottorpskolan. Jag har som avsikt att vara transparent med vad detta innebär för oss.”

– Gottorpskolans rektor i ett brev till vårdnadshavare

En vårdnadshavare beskriver i ett vittnesmål till SkolLeaks sin oro inför nästa termin.

”Vi har fått information om att skolan kommer få färre elever vilket innebär mindre pengar. Då våra elever är ’för få’ så ska dessa slås samman med andra klasser. Detta är bokstavligt talat farligt!
”Ni får välja mellan 5 klasskamrater som ska följa med till den andra klassen”.
Jag misstänker även att lärare och elevassistenter kommer sluta och vi är alltså 600+ elever. Där är fyra elevassistenter just nu men jag är rädd att flera kommer försvinna.”

– Vårdnadshavare, Gottorpskolan

Rektorn listar i sitt brev de förändringar som genomförs på grund av nedskärningarna. De summeras här:

  • 10 tjänster bort. Ca 10 tjänster i olika yrkeskategorier försvinner från skolan. Dessa är vakanser och tidsbegränsade anställningar (vanligt för elevassistenter) som inte förlängs, men även fastanställda som omplaceras till andra skolor.
  • Vikariestopp. Nuvarande personal kommer helt och hållet behöva täcka upp för varandra, inga vikarier kommer tas in.
  • Förberedelseklassen avvecklas. Förberedelseklassen för nyanlända elever avvecklas helt.
  • Större klasser. I nuvarande årskurs 7 blir klasserna större. Åtta klasser blir sju.
  • Färre nya klasser. Minskat antal nya elever till kommande årskurs 7 gör att även de blir sju klasser.
  • Digilär slopas. Skolans prenumeration på det digitala läromedlet Digilär sägs upp.

Till Sydsvenskan säger Gottorpskolans rektor att det är provocerande för skolledare att politikerna säger att nedskärningarna inte kommer drabba eleverna när de så tydligt gör det.


Tillägg 29/8: En tipsare berättar att anledningen till avslutet av Digilär på Gottorpsskolan troligtvis handlar om mer än ekonomi då Grundskoleförvaltningen inte har godkänt hur Digilär hanterar personuppgifter.

Mer från Gottorpskolan

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *