Start » Samlade vittnesmål » “Elevhälsan är söndertrasad, i stort sett obefintlig” – Neptuniskolan

”Elevhälsan är söndertrasad, i stort sett obefintlig” – Neptuniskolan

Neptuniskolan

SkolLeaks har tidigare skrivit om Neptuniskolan – en nybyggd högstadieskola med ca 550 elever i Västra hamnen i Malmö.

En grupp anställda och tidigare anställda vid skolan delar med sig av sina erfarenheter. ”Vi vill berätta för att vår röst ska bli hörd och eleverna ska få den hjälp de har rätt till.”

”Neptuniskolan har sedan start 2020 figurerat i media på grund av en lärare som använde ett vulgärt språk och många falska brandlarm. Skolinspektionen inspekterade skolan under 2022 men fann då bara få brister. Sedan dess har det gått utför.

Neptuniskolan har inte haft någon kurator på ett drygt års tid. […] Så man har anställt en ung socionomstuderande på deltid, utan tidigare erfarenhet av kuratorsarbetet men som på pappret blir handledd av den tidigare kuratorn. Den tidigare kuratorn […] är nu formellt tillbaka på kuratorstjänsten, dock sjukskriven på heltid.

Neptuniskolans elever står därmed utan psykosocialt stöd och lärarna får inget stöd i hur de kan arbeta förebyggande med sina mentorselever och klasser. Rutinerna för kränkningsärenden och orosanmälningar svajar. När lärare är sjuka ställs lektioner in och på grund av den ekonomiska situationen sätts vikarier oftast inte längre in. När eleverna lämnas utan de vuxna som stöd går brandlarmen på löpande band, som ett rop på hjälp. Även skadegörelsen och kränkningarna har ökat lavinartat, trots akut inhyrda väktare som patrullerar korridorerna och trots rektorns hot om att kräva skadestånd från föräldrar vars barn ertappas med att sätta igång larmet. Men är det verkligen eleverna och deras vårdnadshavare som bär den största skulden för situationen på skolan?

Elevhälsan är söndertrasad, i stort sett obefintlig, men ingen verkar intressera sig för anledningarna till det. Inga avslutningssamtal hålls med de som väljer att lämna. Det görs över huvud taget ingen uppföljning och analys av resultat på skolan. Man rycker på axlarna och menar att man som lågindexskola inte har förutsättningar att tillsätta något stöd. Eleverna som behöver stödinsatser bör istället söka sig till de resursstarka skolorna, högindexskolorna, utanförskapsskolorna. På Neptuniskolan ska det helst inte finnas elever med särskilda behov och absolut inga ifrågasättande vårdnadshavare.

Vänskapsrelationer utgör grunden för anställningarna närmst ledningen. All kritik, ifrågasättanden, välmenande frågor slås bort, urskiljningslöst. Inget intresse finns för att utveckla kvalitet. Skolledningen driver bara ’skolfabriken’, utan att se och förstå det egna ansvaret. De rycker på axlarna och fnyser öppet åt insändare i media och mediernas granskning, slår sig för bröstet och nämner ofta begrepp som ’transparens’ och ’tillit’. Kritiska röster på skolan blir ’övertaliga’ och deras tjänster tillåts dras in utan att någon djupare analys görs av varken HR eller ansvarig utbildningschef.

Tystnadskulturer växer och frodas så länge alla ansvariga undlåter att ta sitt ansvar.”

– Anställda och tidigare anställda vid Neptuniskolan i Malmö

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *