Nedskärningar på din skola 2023

________________________

Hur drabbas din skola av årets nedskärningar?

På de flesta av landets skolor skärs det ner, hur drabbas din skola?

Beskriv gärna så mycket och detaljerat som du vet samt varifrån informationen kommer eller hur det märks av. Men framförallt, vad blir konsekvensen för personal, elever och vårdnadshavare.

Tidigare vittnesmål berör bland annat uppsägningar/omplaceringar/minskad personaltäthet, vikariestopp, klassammanslagningar, halvklass som blir helklass, brist på vikarier, barn som inte får SVA-undervisning, kö till SU-grupp med mera. De speglar frustration och oro bland personal, elever och vårdnadshavare.

Anonymitet: vi delar aldrig vidare dina uppgifter utan medgivande och publicerar endast anonymiserade berättelser, aldrig med ditt namn. Har du speciella önskemål kring anonymiseringen, nämn dem i sista frågan.
För just den här undersökningen om nedskärningar i årets budget är det viktigt att kunna skriva ut den skola uppgifterna handlar om. 

 

Fyll i formuläret en gång per skola du har koppling till.

________________________

Ditt vittnesmål

Till exempel: minskad personal, större klasser/sammanslagningar, nekat stöd, sämre mat, vikariestopp, läromedelsbrist, färre/inga sociala aktiviteter, färre/inga pedagogiska inspel och utflykter, med mera.

 

Stödjande dokument: Har du ett dokument, foto, ljudfil eller liknande som stödjer ditt vittnesmål, maila det gärna till skolleaks@skolaktionen.se

________________________

Om din skola

För den här undersökningen är det viktigt att kunna skriva ut den skola uppgifterna handlar om för att möjliggöra att fler kan driva frågorna vidare för större påverkan.
Vad är din roll på skolan?
Typ av skola

________________________

Kontaktuppgifter med mera

Vi vill väldigt gärna kunna kontakta dig vid behov eller vid eventuella oklarheter. Vi kommer inte att dela vidare dina kontaktuppgifter.

Genom att fylla i detta formulär är du redan en viktig del i att protestera mot nedskärningarna. Kan du tänka dig att göra något av följande:

Neptuniskolan

Bild till publicering: Vi vill gärna ha relevanta bilder på de skolor vi skriver om. Har du en bild, maila det gärna till skolleaks@skolaktionen.se