Dela ditt vittnesmål

Alla elever har rätt till en likvärdig och kompensatorisk skolgång. Samtidigt har all personal rätt till en bra arbetssituation.

Därför finns denna sida för att samla in vittnesmål och skildringar om hur det är på din skola vad gäller studiemiljö, arbetsmiljö och så vidare.

Anonymitet: vi delar aldrig vidare dina uppgifter utan medgivande och publicerar endast anonymiserade berättelser. Har du speciella önskemål kring anonymiseringen, nämn dem i sista frågan.

Vad är din roll på skolan? (required)
Kommunal skola eller friskola?
Typ av skola

Stödjande dokument: Har du ett dokument, foto, ljudfil eller liknande som stödjer ditt vittnesmål, maila det gärna till skolleaks@skolaktionen.se

 

Kontaktuppgifter med mera

Vi vill väldigt gärna kunna kontakta dig vid behov eller vid eventuella oklarheter. Vi kommer inte att dela vidare dina kontaktuppgifter.

Genom att fylla i detta formulär är du redan en viktig del i att protestera mot nedskärningarna. Kan du tänka dig att göra något av följande:

Neptuniskolan

Bild till publicering: Vi vill gärna ha relevanta bilder på de skolor vi skriver om. Har du en bild, maila det gärna till skolleaks@skolaktionen.se