skylt med texten "skola"

SkolLEAKS

– Vittnesmål inifrån den svenska skolan

PAUS

SkolLeaks har tyvärr tvingats pausa verksamheten. Vi hoppas komma igång igen snart.

Vill du vara med och driva SkolLeaks? Hör av dig på skolleaks@skolaktionen.se

 • Ledningens svar: sök nytt jobb

  Ledningens svar: sök nytt jobb

  ”Gullviksskolan i Malmö sköts så dåligt av ledningen att flera ur personalen valt att sluta. Det förekommer dagliga konflikter och kränkningar mellan eleverna. Personalen sliter och har dagliga samtal med eleverna. Vårdnadshavare kontaktas, det bokas tid för möten och konsekvenstrappan gås igenom. Kränkningsanmälningar skrivs och läggs i arkiv (det vill säga inget händer med dem).…

  Läs hela vittnesmålet här


 • Anpassad grundskola undermåligt anpassad, Videdalsskolan

  Anpassad grundskola undermåligt anpassad, Videdalsskolan

  ”Skolan är sedan ett år tillbaka central synverksamhet i Malmö. Dock är varken lokaler eller organisation anpassat för detta. Nödlösningar görs hela tiden. Elever lämnas utan vuxet stöd efter skoltid, det organiseras inte kring dessa elever eller säkerställs att de har det stöd de har rätt till. Detta är alltså elever som har synnedsättningar i…

  Läs hela vittnesmålet här


 • Gymnasieelevens speciallärare omplacerad, Storstockholm

  Gymnasieelevens speciallärare omplacerad, Storstockholm

  ”Jag kommer inte kunna ta examen på grund av att jag läste om matte 1 i 2an och är nästan klar, men dem placerade om min enda speciallärare.” – Elev på gymnasieskola, Storstockholm

  Läs hela vittnesmålet här


 • Mer jobb men personalen blev 8 färre på Videdalsskolan

  Mer jobb men personalen blev 8 färre på Videdalsskolan

  En anställd på Videdalsskolan i Malmö berättar hur personalen minskats sedan förra läsåret trots att elevunderlaget snarare kräver mer personal. ”Skolan har dragit ner rejält på lärare i fritidshem, elevassistenter och annan personal som jobbar under skoltid och fritidstid. Verksamheten har minskat med 8 tjänster sedan förra läsåret. Elevunderlaget är detsamma, dock har det tillkommit…

  Läs hela vittnesmålet här


 • Mentorsuppdrag tidskrävande och ger dåligt samvete, Stockholmsskola

  Mentorsuppdrag tidskrävande och ger dåligt samvete, Stockholmsskola

  En lärare på en skola i Stockholm berättar hur uppdraget som mentor åt elever tar för mycket tid och skapar dåligt samvete. ”Mentorsuppdraget slukar enormt mycket tid och alstrar dåligt samvete. Läraruppdraget är det jag själv uppfattar som mitt jobb, men jag gör aldrig tillräckligt på grund av att mentorsuppdraget svämmar över.” – Lärare på…

  Läs hela vittnesmålet här


 • ”Just nu är situationen ohållbar”

  ”Just nu är situationen ohållbar”

  En månad innan årets skolavslutning delar en anställd med sig av situationen på Eriksfältsskolan i Malmö. ”Personal har sedan tre veckor tillbaka frågat efter samtal hos psykolog eftersom många mår dåligt, men har i dagsläget fortfarande inte fått någon återkoppling. Situationen är ohållbar och bristen på information och en säker plan för framtiden har skapat…

  Läs hela vittnesmålet här


 • Lärarrum blir klassrum på Söderkullaskolan

  Lärarrum blir klassrum på Söderkullaskolan

  SkolLeaks har tidigare skrivit om hur högstadiet på Söderkullaskolan ska gå från 12 till 15 klasser och hur anställda oroar sig för ökat stök i de redan överfulla lokalerna. Nu kommer fler detaljer om var elevernas lektioner ska hållas. ”Idag har vi fått reda på att flera personalrum och kontor ska göras om till klassrum.…

  Läs hela vittnesmålet här


 • ”Min sons enda trygghet åker ut”

  ”Min sons enda trygghet åker ut”

  ”Min son går i årskurs 2. I vintras klarade han inte längre att vara i klassrummet (skolskador och ångest på grund av bristande socialt och pedagogiskt vuxenstöd sedan F-klass, med 50–75% frånvaro) och fick efter mycket tjat från mig plats i en SU-grupp på heltid. Socialpedagogen som drog igång SU-verksamheten 2022 blev den första som…

  Läs hela vittnesmålet här


 • Hårda besparingar på Gottorpskolan

  Hårda besparingar på Gottorpskolan

  I en artikel i Sydsvenskan och i ett brev till vårdnadshavare berättar rektorn på Gottorpskolan i Bunkeflostrand i Malmö om de nedskärningar som väntar. ”Det har förmodligen inte undgått någon att det ekonomiska läget för Sveriges kommuner i år är synnerligen ansträngt. Höjda driftskostnader på grund av inflationen, beslutade sparkrav från Malmös politiker, borttagna statsbidrag…

  Läs hela vittnesmålet här


 • Ledningens svar: sök nytt jobb

  Gullviksskolan

  ”Gullviksskolan i Malmö sköts så dåligt av ledningen att flera ur personalen valt att sluta. Det förekommer dagliga konflikter och kränkningar mellan eleverna. Personalen sliter och har dagliga samtal med eleverna. Vårdnadshavare kontaktas, det bokas tid för möten och konsekvenstrappan gås igenom. Kränkningsanmälningar skrivs och läggs i arkiv (det vill säga inget händer med dem).…

  Läs hela vittnesmålet

 • Anpassad grundskola undermåligt anpassad, Videdalsskolan

  Videdalsskolan

  ”Skolan är sedan ett år tillbaka central synverksamhet i Malmö. Dock är varken lokaler eller organisation anpassat för detta. Nödlösningar görs hela tiden. Elever lämnas utan vuxet stöd efter skoltid, det organiseras inte kring dessa elever eller säkerställs att de har det stöd de har rätt till. Detta är alltså elever som har synnedsättningar i…

  Läs hela vittnesmålet

 • Mer jobb men personalen blev 8 färre på Videdalsskolan

  Videdalsskolan

  En anställd på Videdalsskolan i Malmö berättar hur personalen minskats sedan förra läsåret trots att elevunderlaget snarare kräver mer personal. ”Skolan har dragit ner rejält på lärare i fritidshem, elevassistenter och annan personal som jobbar under skoltid och fritidstid. Verksamheten har minskat med 8 tjänster sedan förra läsåret. Elevunderlaget är detsamma, dock har det tillkommit…

  Läs hela vittnesmålet

 • Mentorsuppdrag tidskrävande och ger dåligt samvete, Stockholmsskola

  Stockholm stads logga på en skylt

  En lärare på en skola i Stockholm berättar hur uppdraget som mentor åt elever tar för mycket tid och skapar dåligt samvete. ”Mentorsuppdraget slukar enormt mycket tid och alstrar dåligt samvete. Läraruppdraget är det jag själv uppfattar som mitt jobb, men jag gör aldrig tillräckligt på grund av att mentorsuppdraget svämmar över.” – Lärare på…

  Läs hela vittnesmålet

SkolLeaks är en anonym visselblåsarsajt med vittnesmål om problem och missförhållanden i svensk skola.

Följ SkolLeaks på sociala medier för att inte missa nya vittnesmål

Två olika formulär för vittnesmål

Sorgenfriskolans fasad

1. Generellt formulär

Dela ditt vittnesmål om problem och missförhållanden på din skola.

Till exempel stress, dålig studiemiljö/ arbetsmiljö, klasstorlekar, tankar på att byta yrke, vad som påverkar dig, dina elever, kollegor och så vidare.

en skolgård

2. Nedskärningar 2023

Hur påverkar din kommuns budget din skola – vad förändras och vad innebär det för personal och elever?

Minskad personalstyrka, vikariestopp, inköpsstopp, sämre mat, halvklass blir helklass, trängre skolor och så vidare.

Lokala kampanjer

Lokal kartläggning

Malmö 2023

– Vi kartlägger skolnedskärningarna i Malmö 2023

Ersätts inte kollegor som slutar? Ska dina barns klass slås ihop med andra klasser? Vikariestopp? Dela med dig hur nedskärningarna drabbar din skola.